فروشگاه تخصصی تجهیزات غواصی و ورزشهای آبی

خانه / حساب / ورود

برنامه بازاریابی

دسته بندی چند مرحله

فروشگاه تخصصی تجهیزات غواصی و ورزشهای آبی با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ فروشگاه تخصصی تجهیزات غواصی و ورزشهای آبی یا کالاهای آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.